Du har ret til selv at vælge din partner
01.
Hvad handler det om

Hvad handler det om

Det er en basal menneskeret at bestemme, om du vil giftes og med hvem. For millioner af piger og drenge verden over træffes dette valg dog ikke af dem selv, men af deres familie eller af samfundet.

Hver tredje pige i udviklingslandene bliver giftet bort, inden hun bliver 18 år. For pigerne er ægteskab lige med ingen skolegang, manglende uddannelse og tidlig graviditet. Deres mænd og svigerfamilier bestemmer over dem, og pigerne er ekstremt sårbare over for vold og seksuelt misbrug, som er meget almindeligt i børneægteskaber. I lande som Burkina Faso, Chad, Guinea, Mali og Niger, hvor børnebryllupper er almindelige, føder omkring halvdelen af pigerne, før de fylder 19 år. 


02.
Eksempel fra Danmark

LGBTI-personer overvejer oftere selvmord

Selv at kunne bestemme over, hvem der skal være ens kæreste, handler også om, at drenge kan være forelskede i drenge og piger i piger.

I Danmark har LBGTI-personer (homoseksuelle, transkønnede, biseksuelle og interkønnede) ret til et liv fri fra diskrimination, og ifølge loven har alle lov til selv at bestemme, hvem vi ønsker som partner. Men bi- og homoseksuelle har tre gange så mange selvmordsforsøg end heteroseksuelle – så noget er galt. Særligt de unge mellem 16 og 29 år lider oftere af angst, nervøsitet og uro end unge heteroseksuelle.

Forklaringen kan være, at vi i Danmark alligevel ikke er så tolerante, som vi måske tror, og at mange har negative holdninger til homoseksuelle. I de senere år har der også været flere anmeldelser af hadforbrydelser; det vil sige forbrydelser, hvor gerningspersonens motiv er had eller afsky mod eksempelvis homoseksuelle. Det er ikke omkostningsfrit at vælge en partner af samme køn, heller ikke i Danmark. 

En stor undersøgelse lavet for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i efteråret 2015 viste desuden, at mange nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede har væsentligt dårligere levevilkår og psykisk helbred end deres etnisk danske venner. 

13 procent af de nydanske homoseksuelle har været udsat for vold fra familiemedlemmer på grund af deres seksualitet, og 33 procent har inden for det seneste år overvejet at begå selvmord. 

Du kan læse meget mere om Amnesty arbejde med LBGTI-rettigheder på siden her.


03.
Eksempel fra Burkina Faso


Maria på 13 blev lovet bort til 70-årig mand

Maria var kun 13 år gammel, da hendes far tvang hende til at gifte sig med en 70-årig mand, som i forvejen havde fem koner. Over hele Burkina Faso bliver tusindvis af piger som Maria tvunget til at gifte sig i en alt for ung alder. Halvdelen af pigerne bliver giftet bort, inden de fylder 18 år - nogle helt ned til 11 år. Når de er blevet gift, bliver de sat til at lave mad, gøre rent, hente vand og arbejde i marken fra solopgang til solnedgang. Meget få piger har mulighed for at gå i skole. Det forventes, at de får lige så mange børn, som deres mænd ønsker, uanset hvad de selv vil - og på trods af, at det udsætter dem for stor sundhedsfare at blive gravide i så ung en alder.

Nogle piger gør alt, hvad de kan, for at undgå tvangsægteskab på trods af et enormt pres fra deres familier og alle omkring dem. Da Maria nægtede at lade sig gifte, sagde hendes far: “Hvis du ikke rejser hen og bor med din mand, slår jeg dig ihjel”. Maria gik derefter næsten 170 kilometer på tre dage for at søge tilflugt på et værested for unge piger. Tvangsægteskaber og ægteskab for mindreårige er forbudt både i Burkina Fasos grundlov og i international lov. Alligevel fortsætter myndighederne med at se igennem fingrene med, hvad der foregår.


04.
Tal og Fakta

  • I 52 lande er det tilladt, at piger under 15 år giftes bort af deres forældre
  • 50 millioner piger verden over vil de næste ti år blive gift bort, inden de fylder 15 år
  • I Danmark er kvinder i gennemsnit 32 år første gang, de bliver gift – mænd 35 år
  • Landsorganisationen for Kvindekrisecentre (LOKK) får omkring 150 henvendelser vedrørende tvangsægteskaber om året
  • Knap hver tredje danske teenager mellem 13 og 16 år synes ikke, at det er okay at være homoseksuel
  • I 2012 fik homoseksuelle ret til en kirkelig vielse. I perioden 2012-2014 blev 995 par viet i kirken