Du har ret til at få seksualoplysning
01.
Hvad handler det om

Oplysning

I mange lande forhindrer staten, samfundet eller familien drenge og piger i at få seksualundervisning og i det hele taget viden, som ellers ville kunne beskytte dem imod kønssygdomme og graviditet. Det er imod deres ret til at få viden om deres egen krop.

I mange lande går de fleste børn ud af skolen, inden de er 15 år. Derfor er det nødvendigt, at seksualundervisning begynder i de små klasser, og at staterne laver oplysningskampagner til TV og på sociale medier som Facebook.

Når stater ikke sørger for unges adgang til den nødvendige information og uddannelse, dør unødvendig mange af komplikationer i forbindelse med eksempelvis graviditet og HIV.

God seksualundervisning handler om at snakke om venskaber, relationer, grænser, identitet, følelser og seksualitet – og om at skabe fællesskaber, hvor der er plads til mangfoldighed og anerkendelse i forhold til krop, køn og seksualitet. Det betyder enormt meget for vores sundhed og for, hvor godt vi har det som mennesker og individer.02.
Eksempel fra Burkina Faso

Hassatou fra Burkina Faso vidste ikke, at sex kunne føre til graviditet

I Burkina Faso kæmper mange unge piger for at få adgang til prævention og rådgivning om sex og graviditet. Det er tabu og skamfuldt at tale åbent om sex. Og religiøse og kulturelle normer, diskrimination, tvangsægteskaber og fattigdom forhindrer piger i at have denne rettighed. Eksempelvis var Hassatou kun 13 år, da hun blev gravid. Hun anede ikke, at sex kunne føre til graviditet. Efter hun havde født, slog hendes familie hånden af hende, og hun blev efterladt alene med en baby. 


03.
Eksempel fra Danmark

Seksualundervisning i folkeskolen og ’Uge Sex’

Seksualundervisning er obligatorisk, men emnet ’sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’ er ikke et fag som dansk eller matematik. Det betyder, at lærerne skal snakke om og undervise om krop, køn, sundhed, trivsel, relationer, rettigheder, grænser og pubertet, prævention, sexsygdomme, graviditet og seksualitet i skolens andre fag.

Mange lærere bruger organisationen ’Sex og Samfunds store årlige kampagne Uge Sex, som har gratis undervisningsmateriale til lærere og spændende undervisningsportaler til eleverne. I år er 407.500 elever og 9.200 lærere tilmeldt.


04.
Tal og fakta

  •        60 procent af alle teenagere i landene syd for Sahara i Afrika ved ikke, hvordan man undgår graviditet
  •        Hver tredje teenagere i verden synes, at det er svært eller umuligt at snakke med en voksen om sex og seksualitet
  •        40 procent af danske unge oplever, at de ikke har nogen at tale med om følelser, krop og kærester